JAV viza

VIZA Į JAV

Kelionių į JAV supaprastinimo programoje dalyvaujančių Lietuvos piliečiai prieš vykstant į JAV privalo gauti Elektroninės leidimo keliauti sistemos patvirtinimą (ESTA - Electronic System Travel Authorization).

Norėdami gauti sistemos patvirtinimą prašome apsilankyti internetinėje svetainėje https://esta.cbp.dhs.gov/. Patariame turėti atspausdintą elektroninį leidimą keliauti. Jį reikės pateikti oro uoste kelionės metu. 

SVARBI PASTABA:

Asmenys, priklausantys toliau nurodytoms kategorijoms, nuo šiol nebegalės keliauti ar kirsti Jungtinių Amerikos Valstijų sienos pasinaudoję Kelionių į JAV supaprastinimo programa:

 • Programoje dalyvaujančių šalių piliečiai, kurie lankėsi Irane, Irake, Sudane ar Sirijoje nuo 2011 m. kovo 1 d.  (ši nuostata išskirtiniais atvejais netaikoma asmenims, kurie į minėtas šalis keliavo diplomatiniais ar kariniais tikslais atlikdami oficialias Programoje dalyvaujančių šalių užduotis);
 • Programoje dalyvaujančių  šalių piliečiai, turintys taip pat ir Irano, Irako, Sudano ar Sirijos pilietybę.

        plačiau skaitykite čia

Dalyvaujančių Kelionių į JAV supaprastinimo programoje šalių piliečiai gali vykti į JAV be vizų tik turėdami saugius biometrinius pasus. Lietuvos piliečių pasai, išduoti nuo 2006 rugpjūčio 28 d., atitinka keliamus reikalavimus.

Pastabos:

 • Kelionių į JAV supaprastinimo programa leidžia užsieniečiams iš Lietuvos vykti į Jungtines Valstijas 90 (ar mažiau) dienų verslo reikalais arba turistiniais tikslais be vizos.
 • Elektroninės leidimo keliauti sistemos patvirtinimą patariame gauti ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki planuojamo išvykimo.
 • Elektroninė leidimo keliauti sistema (ELKS) yra kompiuterinė sistema, naudojama nustatyti, ar asmuo gali vykti į JAV pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą ir ar tokia kelionė nekelia pavojaus teisėtvarkai bei saugumui.

Elektroninio leidimo keliauti gavimo tvarka:

 • Turite užpildyti Internetinę formą leidimui gauti pildymas
 • Kai reikalingi asmeniniai ir kelionės duomenys bus įvesti saugiame tinklalapyje, jūsų prašymą apdoros sistema, kuri patikrins, ar jūs turite teisę keliauti be vizos pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą.
 • Sistema automatiškai pateiks jums atsakymą, o prieš įsėdant į lėktuvą ar laivą, vežėjas susisieks su Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos tarnyba, kad  įsitikintų, jog jums buvo išduotas kelionės leidimas.
 •  

  Užtikrinamumas:
  Jeigu jūsų elektroninis leidimas keliauti yra patvirtintas, šis patvirtinimas rodo, kad jūs turite teisę vykti į Jungtines Valstijas pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą, tačiau, kaip ir viza, jis negarantuoja, kad būsite įleistas į šalį. Atvykimo į Jungtines Valstijas vietoje jus patikrins Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos pareigūnas, kuris gali nustatyti, kad pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą arba dėl kitos priežasties pagal Jungtinių Valstijų įstatymą jūs negalite būti įleistas.

  Galiojimas:
  Kiekvieno leidimo patvirtinimas galioja 2 metus. Tai reiškia, kad asmuo 2 metų laikotarpiu gali vykti į JAV keletą kartų turėdamas tą patį leidimą. Tie, kurių pasai galioja trumpiau negu 2 metus, gauna patvirtinimą, galiojantį iki paso galiojimo datos.

  Neatsakome už informacijos pasiketimą, visą originalią informaciją rasite čia: 

  https://lt.usembassy.gov/lt/visas-lt/

   

  Kaip reikia kreiptis dėl leidimo keliauti į Jungtines Valstijas?

  1 etapas: Užpildykite savo paraišką
  Įveskite visą reikalingą informaciją. Jums reikės pateikti savo paso duomenis ir informaciją apie planuojamą kelionę, o taip pat atsakyti į septynis klausimus, susijusius su saugumo reikalavimais. Visi kartu su jumis vykstantys asmenys, nepriklausomai nuo jų amžiaus, privalo turėti atskirą patvirtintą leidimą keliauti arba vizą.

  2 etapas: Pateikite savo paraišką
  Patikrinkite savo atsakymus. Norėdami juos pataisyti, grįžkite prie paraiškos pasirinkdami nuorodą Ankstesnis. Prieš pateikdami savo paraišką apdorojimui, galite ją atspausdinti ir išsaugoti. Tačiau atspausdinto savo paraiškos egzemplioriaus jums pateikti nereikės. Įvykdžius šį etapą ir pateikus paraišką, jums nebus suteikta galimybė atspausdinti paraišką.

  3 etapas: Gaukite ir užsirašykite savo paraiškos numerį
  Pateikus paraišką, sistema sukurs jūsų paraiškos numerį. Užsirašykite ir išsaugokite jį. Norėdami pasitikrinti savo paraiškos būseną arba ją atnaujinti, turėsite pateikti savo paraiškos numerį, paso numerį ir gimimo datą.

  4 etapas: Gaukite atsakymą dėl savo paraiškos
  Daugeliu atvejų Elektroninė leidimo keliauti sistema iš karto parodys paraiškos būseną. Jeigu paraiškos būsenos nustatymui reikės daugiau laiko, atsakymas bus pateiktas per 72 valandas. Nagrinėjamos paraiškos būsenos patikrinimui jums reikės pereiti tam tikrus etapus. Trys galimi atsakymai:

  • Leidimas patvirtintas.
   Leidimas keliauti yra patvirtintas ir jūs galite vykti į Jungtines Valstijas pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą. Šis atsakymas neužtikrina jūsų įvažiavimo į Jungtines Valstijas. Lemiamą sprendimą atvykimo vietoje priims Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos pareigūnas.
  • Keliauti neleidžiama.
   Jums neleidžiama keliauti pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą. Šis atsakymas nereiškia, kad Jums negalima vykti į Jungtines Valstijas. Jis tik neleidžia Jums keliauti pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą. Todėl reikia kreiptis dėl vizos JAV ambasadoje. Informaciją apie tai, kaip reikia kreiptis dėl vizos, rasite ambasados tinklalapyje https://lt.usembassy.gov/lt/visas-lt/
  • Leidimas nagrinėjamas.
   Jūsų leidimas keliauti yra nagrinėjamas. Skubus atsakymas yra neįmanomas. Tai nereiškia, kad yra aptikta neigiama informacija. Sprendimas bus priimtas per 72 valandas. Prašome sugrįžti į šį tinklalapį ir pasirinkti nuorodą Atnaujinti arba patikrinti anksčiau pateiktą paraišką dėl kelionės į Jungtines Valstijas leidimo. Norėdami pasitikrinti paraiškos būseną, įveskite savo paraiškos numerį, paso numerį ir gimimo datą.

  Ar galiu užpildyti ELKS paraišką lietuviškai?

  ELKS anketą galite peržiūrėti keliomis kalbomis, taip pat ir lietuviškai. Nesvarbu, kokia kalba būtų anketa - lietuviška ar angliška - visi atsakymai privalo būti pateikti anglų kalba.