Projektas „UAB „Kelionių akademija“ investicijos netechnologinių inovacijų sukūrimui ir diegimui“

UAB „Kelionių akademija“ įgyvendina projektą „UAB „Kelionių akademija“ investicijos netechnologinių inovacijų sukūrimui ir diegimui“, Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0622, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (projekto biudžetas - 80 760,00 Eur, skirtas finansavimas - 60 570,00 Eur). Projekto trukmė nuo 2022 m. sausio 04 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.


Projekto tikslas - kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas.


UAB „Kelionių akademija; teikia kelionių organizavimo paslaugas. Siekiant sumažinant COVID-19 pasekmes, numatoma įgyvendinti šį netechnologinių inovacijų diegimo projektą, kurio dėka planuojamas įmonės produktyvumo didėjimas dėka naujo paslaugos dizaino sukūrimo, įdiegimo ir rinkodaros inovacijų priemonių įgyvendinimo. Tikimasi, kad šio projekto įgyvendinimas padės pritraukti daugiau naujų klientų, kadangi paslauga bus patrauklesnė įmonės klientams, taip pat bus sudarytos sąlygos paslaugą teikti efektyviau ir aptarnauti daugiau klientų per tą patį laikotarpį.