Atostogų gidas

ES keleivių teisės

Per pastaruosius trisdešimt metų mobilumo lygis Europoje gerokai padidėjo. Milijonams gyventojų kelionės tapo kasdienybė ir teisė.
Reikia bendrų principų, įtvirtinančių keleivių teises, kad su jomis keleiviams būtų lengviau susipažinti, jeigu kelionės metu iškiltų nepatogumų sukeliančių situacijų, nepaisant to, kokia transporto rūšis pasirinkta ir ar kelionė vyksta tik vienos valstybės narės teritorijoje, ar kertama Bendrijos vidaus ar išorės siena.