Vartotojų teisių gynimas

Vartotojų teisių gynimas

Jei Jūsų netenkina UAB "Kelionių akademija" ir/arba UAB "Aza tours" pateiktas atsakymas į Jūsų rašytinį prašymą/skundą dėl internetu įsigytos kelionės, galite pateikti pretenziją Valstybinei vartotoų teisių apsaugos tarnybai Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse).

Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS), Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformą, kurioje galite užpildyti prašymo forma EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 

Nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo sąlygos

Remiantis Civilinio kodekso 6.22810 staipsnio 12 punktu Vartotojui užsakius kelionę, o kelionės organizatoriui vykdant visas sutarties sąlygas, vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, nes sutartis sudaroma dėl apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugų, o sutartyje nustatytos konkrečio paslaugų teikimo datos. Sutarties atsisakymas galimas tik pagal sutarties sąlygas.

Šis punktas galioja UAB "Aza Tours" ir kitų UAB "Kelionių akademija" pardavinėjamų kelionės organizatorių kelionėms

Panašūs pasiūlymai

UP