Valeta | Apie kurortą

Maltos sala, esanti tarp Šiaurinės Afrikos pakrantės ir Sicilijos – istorijos ir paslapties šalis. Senovės graikai tvirtino, kad jos kilmė dieviška ir kad šalia Gozo gyveno Calypso nimfa, aprašyta Homero Odisėjoje. Savo epinėje kelionėje Odisėjas, apkerėtas nimfos, net 7 metams apsistojo šioje saloje keliaudamas į Itakę. Viduramžiais kryžiuočiai per išvykas į šventąją žemę pastatė tvirtoves saloje ir sukūrė galingą šv. Jono Maltos riterių grupę. Po šio periodo Maltoje pradėjo klestėti prekyba, ypač grūdų, aliejaus, vyno ir prieskonių. Maltos ramybė buvo pertraukta, kai turkai įsibrovė ir sukėlė Maltos apgultį, numalšintą tik narsiųjų riterių. Tada Maltoje buvo sugalvota sustiprinti miesto apsaugą, taip buvo pastatyta Valetos tvirtovė. Napoleono eros valdymo laikotarpiu Malta vėl patyrė apgultį ir jai šį kartą padėjo anglai. Iki 1964 metų, kol sala atgavo autonomiją, tai buvo Anglijos kolonija ir didžiausia karinio laivyno bazė II Pasauliniame kare. Šiomis dienomis Malta garsėja žuvininkyste, amatais ir turizmu , o sostinė Valeta yra komercinis, politinis ir administracinis centras.

Pasitarkite
Kreipkis į specialistą ir susikurk kelionę pagal savo poreikius: