BTA draudimas pandemijos laikotarpiu

KELIONĖS NUTRAUKIMO DRAUDIMAS

Kelionės nutraukimo draudimas:

Kreipiantis į aptarnaujantį vadybininką/asistentą Jūs galite užsisakyti kelionės nutraukimo draudimą.

Šis kelionės draudimas kompensuos patiriamas išlaidas už apgyvendinimą viešbutyje jeigu kelionės metu grįžtant į Lietuvos Respubliką apdraustasis turi būti saviizoliacijoje arba grįžtant į Lietuvos Respubliką apdraustajam neleidžiama įlipti į Vežėjo transporto priemonę dėl jam nustatyto teigiamo COVID-19 testo rezultato.

Kompensuojamos išlaidos kurios neviršija 75 eur už naktį ir ne daugiau kaip už 10 naktų, o taip pat Kelionės į Lietuvos Respubliką išlaidos, kaip nurodyta Taisykliu 34.1 punkte (lėktuvo ekonominis bilietas)

SUPLANUOTOS KELIONĖS ATŠAUKIMO DRAUDIMAS (NEĮVYKUSIOS KELIONĖS DRAUDIMAS)

Šis kelionės draudimas įsigalioja tokiu atveju jeigu prieš kelionę apdraustajam ar su juo keliaujančiam Šeimos nariui patvirtinta COVID -19 liga, teigiamas testas darytas ne anksčiau negu 72 val. iki skydžio datos.
(Šeimos nariai – Jūsų sutuoktinis/sutuoktinė ar kartu gyvenantys bendro ūkio siejami nesusituokę asmenys, Jūsų nepilnamečiai vaikai/įvaikiai iki 18 metų amžiaus, Jūsų tėvai.)

Šis draudimo rizika apima ir negalėjimą išvykt dėl:

    - Staigaus sunkaus susirgimo/Traumos, diagnozuotų/įvykusių iki numatytos Kelionės dienos;
    - Apdraustojo nepilnamečių vaikų/įvaikių Sunkų staigų sveikatos sutrikimų/Traumos, kur reikalinga apdraustojo globa;
    - Apdraustosios nėštumo komplikacijų,
    - Apdraustojo Šeimos nario mirties,
    - Žalos apdraustojo turtui.

Draudimą galima įsigyti, likus ne mažiau negu 10 dienų iki Kelionės pradžios datos.

Draudimo poliso įmoka su nutrūkusios ar atšauktos kelionės draudimu orientacinė kaina - 4 % nuo draudžiamos Kelionės kainos dalies (maksimali draudžiama kelionės dalis asmeniui - 1000 EUR). Besąlyginė išskaita 10% nuo grąžintinos sumos.

Detalios kelionių rizikų taisyklės

 

Dėl draudimo prašome kreiptis į savo aptarnaujantį vadybininką/asistentą arba atostogos@kelioniuakademija.lt